Aby powiększyć, kliknij na zdjęciu.

INSTRUKCJA MALOWANIA POSADZEK BETONOWYCH - BATO NA BETON

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Nowe betonowe posadzki, po 28 dniach dojrzewania, powinny być suche (max 4% wilgoci), oczyszczone z mleczka cementowego, który tworzy się w ostatniej fazie wysychania betonu w postaci „naskórka”, pozbawione wszelkich zabrudzeń olejowych.

Jak sprawdzić wilgotność betonu?

Wilgotność sprawdza się używając folii plastikowej i taśmy samoprzylepnej:

  1. ułożyć na posadzce folię o powierzchni ok. 0,5 m², przykleić brzegi taśmą tak, aby pod folią pozostało jak najmniej powietrza.
  2. po 24 godzinach zrywamy folię i sprawdzamy, czy nastąpiło pod nią skroplenie pary wodnej lub widoczna jest zmiana koloru betonu pod folią w odniesieniu do całej powierzchni

 

PRZYGOTOWANIE FARBY

Przed przystąpieniem do malowania farbę wymieszać w opakowaniu a następnie wymieszać z utwardzaczem (składnik B) w proporcji  objętościowej 1:1, pozostawić na okres 15-30 minut do wstępnego przereagowania składników. Czas przydatności mieszaniny do stosowania wynosi 8 godzin. Po tym czasie wyrób żeluje i nie nadaje się do stosowania. Nie należy rozcieńczać podżelowanego roztworu gdyż po wymalowaniu powłoki może wystąpić utrata przyczepności międzywarstwowej nałożonych warstw.

 

JAK MALOWAĆ ?

I – sza warstwa (impregnująca)

Do mieszaniny emalii z utwardzaczem dodać ok. 20% rozcieńczalnika do wyrobów epoksydowych. Malować rozcieńczoną emalią jednokrotnie za pomocą pędzla (wcierać w podłoże). Zużycie praktyczne wynosi 5 m²/l emalii. 

II – ga i III - cia warstwa (właściwa)

Malować mieszaniną emalii z utwardzaczem bez rozcieńczania za pomocą pędzla lub wałka. Następne warstwy nanosić po 24 godzinach od położenia warstwy poprzedniej. Zużycie praktyczne dla każdej warstwy właściwej wynosi 10 m²/l

Pełne własności użytkowe powłoka uzyskuje po 7 dniach

Wyrób nakładać za pomocą natrysku hydrodynamicznego, pędzlem lub wałkiem

Natrysk hydrodynamiczny:
średnica dyszy – 0,28 - 0,38mm
ciśnienie na dyszy – 120 – 200 bar
W razie potrzeby dodać 5 % obj. rozcieńczalnika


Malowanie pędzlem lub wałkiem nie wymaga rozcieńczania.

UWAGA!

1. W przypadku dużego narażenia na działanie chemikaliów lub działania czynników mechanicznych np. wózki widłowe, duży ruch pieszych zaleca się wymalowanie warstwy impregnującej beton i dwóch warstw właściwych.

W przypadku niskiego narażenia mechanicznego np. piwnice wystarczy wymalowanie jednej warstwy impregnującej i jednej warstwy właściwej.

2. W przypadku malowania powierzchni zanurzonych pod wodą np. oczka wodne, baseny zaleca się nałożenie powłoki o łącznej grubości 350 µm tj co najmniej 4-6 warstwy właściwe (bez rozcieńczania). Baseny napełniać wodą po co najmniej 2 tygodniach od wymalowania.

3. Podane w karcie technicznej czasy schnięcia dotyczą nakładania jednej warstwy w warunkach określonych w karcie tj temperatura 20ºC, dobra wentylacja.

Należy pamiętać, że podane czasy wydłużają się wraz ze spadkiem temperatury i dla 10ºC czas całkowitego dotwardzenia wynosi ok. 14 dni. Nie należy malować posadzek w temperaturze poniżej 5ºC

do góry